Eslövs Flygklubb Kontaktinfo

 Eslövs Flygklubb – Styrelse och Valberedning
Eslövs Flygklubb info(at)eslovsflygklubb.se
Ordförande Jörgen Prahl
Vice Ordförande Ola Malmgren 0735-392180
Sekreterare Christian Kempe 0766-441550
Kassör Bo-Ingvar Bengtsson 070-5235835
Motorflygchef Clause Freytag 070-5249654
PR-ansvarig Mattias Lilja
Klubbmästare Pentti Konttila 070-8322519
Suppleant Christer Lind 072-1743431
Suppleant Ulf Rosén 0709-131057
Suppleant Kenneth Malmström 0722-011822
 Valberedningen Niklas KristenssonPeter Hellström 073-026 00 49
PPL skolan
Skolchef Robert Fasth 070-7687430
Flyglärare Amanda Werin 076-3136892
Flyglärare Robert Fasth 070-7687430
Flyglärare / Spaka Själv Dimitrios Vlastaras 070-4040118
Flyglärare Tommy Mårtensson 070-8739554
Flyglärare Håkan Sjöberg  0709-547632
Kursledare PPL teori


PEXO Prov

Christer Lind


Andreas Söder

072-1743431


0709-941666


LTHF Aviation ekonomisk förening. Fotoflyg och Auktoriserad Flygverkstad
Verksamhetschef Sven Asking 070-6118995
Flygchef Fotoflyg Johan Johansson 070-6238392
Pilot Fotoflyg Robert Fasth 070-7687430
Pilot Fotoflyg
Verkstad Teknisk Chef Lars Thorsén 070-8408195

För köp av presentkort (Spaka Själv och Flygtur) kontakta Bo-Ingvar Bengtsson.

För bokning av Flygtur (”Introduktionsflyg”) på info(at)eslovsflygklubb.se

För anmälan till PPL-teori utbildning, Skicka mejl till info(at)eslovsflygklubb.se

För skrivning av PEXO prov kontakta Andreas Söder.

Skånes Flygcentrum