Bli medlem i EFK

Att bli medlem i Eslövs Flygklubb har flera fördelar.

Vi håller till på ett öppet fält med asfalterad bana och flyger året runt. Klubben äger egen Banbelysning. Närhet till större städer cirka 20 minuter från Lund. Tillgång till flygmaskiner. Närhet till C luft för piloter som vill öva på större flygplatser. Du betalar flygtid och får blocktiden ”på köpet”. Klubben äger flygverkstad, kortare väg till service på våra maskiner.

Huvudmedlem kostar 2700:- / år (500:- i återbäring på flygkontot vid deltagande i klubbens aktiviteter)

Gästmedlem 2200:-/ år (Huvudmedlem i annan KSAK ansluten klubb)

Stödjande medlem 150:-/år (icke flygande medlem)

Bankgiro 371-7592

Skriv gärna en rad till oss på info(at)eslovsflygklubb.se eller ring någon i styrelsen för ett studiebesök.

Ansökningsblankett

Blankett medlemsansökan 2024

GDPR Policy för Eslövs Flygklubb

EFK GDPR policy

Skånes Flygcentrum